Aplikacje internetowe lub intranetowe powstają zwykle na życzenie, są to aplikacje tzw. dedykowane. Po wpisaniu odpowiedniego adresu w oknie przeglądarki zaczynamy korzystać z aplikacji.

Przykładem takiej aplikacji jest Kalkulator kosztów ogrzewania znajdujący się na stronie Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Oto kilka zrzutów ekranu z tej aplikacji

gpec1gpec2

gpec3gpec4

gpec5

Całą aplikację znaleźć można po adresem w zakładce klienta na stronie GPEC S.A.

Przy tworzeniu tego typu rozwiązań pracujemy wedle następującego schematu:

  1. przygotowanie analizy wymagań
  2. przygotowanie projektu aplikacji
  3. prace programistyczne
  4. testy
  5. wdrożenie rozwiązania
  6. szkolenia (o ile są potrzebne)
  7. współpraca z IT

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowaniem specjalnej aplikacji internetowej skontaktuj się z nami